Ladies Yellow Vintage Freeform Pin with Oval Malachite. (Trifari) 3 x 2